För att få en bra bild av vad skidåkning är bör man veta dess historia, hur nuläget ser ut och hur synen på skidåkning i samhället är idag.