För att enkelt kunna åka längdskidor krävs en bana med preparerade spår. Hur fungerar då det här?

Preparerade spår

Preparerade spår kan man hitta både i naturen (i skogen eller bredvid den exempelvis) eller på en utomhusarena. De preparerade spåren görs genom att snöskotrar åker i en rak linje och på så sätt ger upphov till två spår som vardera skida ryms i. Dessa spår brukar inte saltas eftersom saltet attraherar vilda djur som slickar i sig det. Normalt sett halkar man inte om man rör sig som man ska med skidorna. Dessa spår kan vara i flera kilometer eller pågå några enstaka hundra meter.

De som jobbar med att preparera spår är markägare eller anställda anknutna till skidföreningar.

Inomhusanläggningar

Idag går det inte bara att åka längdskidor utomhus utan även inomhus för den som vill slippa ymnigt snöfall eller liknande besvärlig väderlek. I Torsby finns en skidtunnel som man kan åka i mot betalning. Skidtunneln är ett perfekt alternativ även på sommaren då ingen snö utomhus finns att tillgå. Snön därinne är konstgjord men kyla råder vilket gör att snön inte smälter.

Krav på tävlingsbanor

Internationella organisationer som IOK (Internationella Olympiska Kommittén) ställer upp krav på tävlingsbanor. Tävlingsbanorna granskas ingående inför varje tävling och likaså bedöms väderprognoser. Visar det sig att banan inte håller måttet anordnas ingen tävling. Det görs inte minst för att underlaget inte ska bli för svårt att ta sig fram på samt för att motverka skador som kan inträffa på undermåliga banor.

På en bana finns ofta flera spår för att alla inte ska vara i ett och samma spår. Det görs främst för att det enkelt ska kunna gå att ta sig förbi en konkurrent. Ibland kan man se att skidåkare lägger sig bakom andra för att utnyttja det minskade luftmotståndet som uppstår (fartvind). Om personen framför redan forcerat luftmassan får personen bakom automatiskt mindre motstånd och behöver jobba mindre för att ta sig fram.